The Wall Street Journal: Business & Market News

3.5K42 MB5
Tải về
Ứng dụng tin cậy
Phiên bản:
4.11.3.9

Mô tả của The Wall Street Journal: Business & Market News

**By downloading the app you agree to Dow Jones Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy**

Stay ahead of the competition with the app that’s as ambitious as you are. Get the trusted insights and in-depth analysis you need from The Wall Street Journal, America’s most trusted newspaper—providing key decision-makers around the world with peerless reporting since 1889.

Download the WSJ app today and receive instant access to The Wall Street Journal’s award-winning journalism, including world-renowned coverage of the latest news moving stock markets and impacting business.

Simple and easy to use, the WSJ app provides you with instant access to the trusted insights you need, wherever, and whenever you need

them— from real-time quotes and breaking news, to the latest headlines impacting business, finance and global markets. Receive alerts and notifications with breaking news developments and updates from around the world—from the United States and Canada, to Europe, Asia and more.

Plus, explore a wide range of dedicated sections with insightful articles, including: Politics, Opinion, World News, Lifestyle, U.S. News, Technology, Economy and more.

Key benefits include:

(+) Full access to the WSJ app, WSJ.com and WSJ. Magazine—our award-winning lifestyle publication.

(+) Multiple ways to read the newspaper including access to global digital editions of The Wall Street Journal—U.S., Europe and Asia.

(+) Trusted insights from a world-renowned newspaper, with over 125 years of peerless reporting and award-winning journalism.

(+) Unlimited access to a wide range of dedicated site sections, including: Business, Markets, Politics, Opinion, World News, U.S. News, Economy, Technology, Lifestyle, Finance and more.

(+) World-renowned business and finance news with coverage on the economy, including real-time stock quotes, global markets data, and the latest on mergers and acquisitions.

(+) Global headlines, breaking news coverage and real-time market quotes, along with The Wall Street Journal’s expert insights, in-depth analysis and informed commentary.

(+) New feature: What’s News feed: A real-time news feed, curated by The Wall Street Journal’s award-winning journalists—featuring the must-know global news across business, finance, politics and the economy throughout the day.

(+) New feature: Ability to print out articles directly from your mobile device.

(+) New feature: Save and Share articles to read later.

(+) Off-line reading, enabling you to remain ambitious, wherever you are.

(+) Alerts and notifications for breaking news, latest headlines, developing stories and live updates—including the ability to follow your favorite journalists.

(+) Seamlessly integrated markets data available within articles, along with real-time stock quotes, company-specific metrics, historical share performance, charts and more.

(+) Get the latest headlines and breaking news from around the world, instantly available with the ability to save and read later. Stay informed, wherever you are.

You can now have the world-renowned and respected journalism from The Wall Street Journal, America’s most trusted newspaper. Available for subscription for $32.99 per month and receive unlimited digital access—including instant access to WSJ.com, the WSJ app and the WSJ. Magazine digital edition.

Subscriber Agreement and Terms of Use:
https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement?headerFooter=off

Privacy Policy:
https://www.dowjones.com/privacy-policy/

Cookie Policy:
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

https://www.facebook.com/wsj

https://twitter.com/WSJ
** Bằng cách tải về các ứng dụng bạn đồng ý với Dow Jones khoản sử dụng, Chính sách bảo mật, và chính sách Cookie **

Ở trước sự cạnh tranh với các ứng dụng đó là tham vọng như bạn đang có. Lấy hiểu biết tin cậy và phân tích sâu bạn cần từ The Wall Street Journal, tờ báo đáng tin cậy nhất cung cấp chìa khóa quyết định của Mỹ trên toàn thế giới với báo cáo vô song kể từ năm 1889.

Tải ứng dụng WSJ hôm nay và nhận được truy cập nhanh đến báo chí đoạt giải thưởng The Wall Street Journal, trong đó có bảo hiểm nổi tiếng thế giới của những tin tức mới nhất di chuyển thị trường chứng khoán và ảnh hưởng đến kinh doanh.

Đơn giản và dễ sử dụng, ứng dụng WSJ cung cấp cho bạn truy cập nhanh đến những hiểu biết tin cậy mà bạn cần, bất cứ nơi nào, và bất cứ khi nào bạn cần

họ- từ dấu ngoặc kép thời gian thực và tin tức mới nhất, với tiêu đề mới nhất ảnh hưởng đến kinh doanh, tài chính và thị trường toàn cầu. Nhận cảnh báo và thông báo với vi phạm diễn biến tin tức và thông tin cập nhật từ khắp nơi trên thế giới từ-Hoa Kỳ và Canada, Châu Âu, Châu Á và nhiều hơn nữa.

Thêm vào đó, khám phá một loạt các phần dành riêng với bài viết sâu sắc, bao gồm: Chính trị, ý kiến, Tin thế giới, Phong cách sống, Tin tức Hoa Kỳ, Công nghệ, Kinh tế và nhiều hơn nữa.

Những lợi ích chính bao gồm:

(+) Full truy cập vào các ứng dụng WSJ, WSJ.com và WSJ. Tạp chí của chúng tôi công bố lối sống từng đoạt giải thưởng.

(+) Nhiều cách để đọc báo bao gồm quyền truy cập vào phiên bản kỹ thuật số toàn cầu của The Wall Street Journal-la Mỹ., Châu Âu và châu Á.

(+) Trusted những hiểu biết từ một tờ báo nổi tiếng thế giới, với hơn 125 năm báo cáo vô song và báo chí đoạt giải thưởng.

(+) Truy cập không giới hạn đến một loạt các phần trang web chuyên dụng, bao gồm: Kinh doanh, thị trường, Chính trị, ý kiến, Tin thế giới, Tin tức Hoa Kỳ, Kinh tế, Công nghệ, Phong cách sống, Tài chính và nhiều hơn nữa.

(+) Nổi tiếng thế giới tin tức kinh doanh và tài chính với bảo hiểm về nền kinh tế, bao gồm dấu ngoặc kép real-time chứng khoán, dữ liệu thị trường toàn cầu, và mới nhất về vụ sáp nhập và mua lại.

(+) Các tiêu đề toàn cầu, phá vỡ tin tức và báo giá thị trường thời gian thực, cùng với những hiểu biết chuyên gia The Wall Street Journal của, phân tích sâu và bình luận thông báo.

(+) Tính năng mới: Một nguồn tin thời gian thực, giám tuyển của các nhà báo-tính năng từng đoạt giải thưởng The Wall Street Journal của những tin tức toàn cầu phải-biết qua kinh doanh, tài chính, chính trị và nền kinh tế trong suốt cả ngày: Thành viên News feed là gì.

(+) Tính năng mới: Khả năng in ra các bài báo trực tiếp từ điện thoại di động của bạn.

(+) Tính năng mới: Lưu và Chia sẻ bài viết để đọc sau.

(+) Off-line đọc, cho phép bạn duy trì tham vọng, bất cứ nơi nào bạn đang có.

(+) Cảnh báo và thông báo cho các tin tức vi phạm, tiêu đề mới nhất, những câu chuyện phát triển và cập nhật, bao gồm cả khả năng sống theo các nhà báo yêu thích của bạn.

(+) Liền mạch tích hợp thị trường dữ liệu có sẵn trong các bài báo, cùng với dấu ngoặc kép real-time cổ phiếu, số liệu công ty cụ thể, hiệu suất phần lịch sử, biểu đồ và nhiều hơn nữa.

(+) Lấy tiêu đề mới nhất và tin tức mới nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới, ngay lập tức có sẵn với khả năng lưu và đọc sau. Thông báo lưu trú, bất cứ nơi nào bạn đang có.

Bây giờ bạn có thể có báo chí nổi tiếng thế giới và tôn trọng từ The Wall Street Journal, tờ báo đáng tin cậy nhất của nước Mỹ. Sẵn sàng cho thuê với $ 32.99 mỗi tháng và nhận được không giới hạn truy cập Internet bao gồm cả kỹ thuật số truy cập nhanh đến WSJ.com, ứng dụng WSJ và WSJ. Tạp chí phiên bản kỹ thuật số.

Hiệp định thuê bao và Điều khoản sử dụng:
https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement?headerFooter=off

Chính sách bảo mật:
https://www.dowjones.com/privacy-policy/

Chính sách Cookie:
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

https://www.facebook.com/wsj

https://twitter.com/WSJ

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

5
0
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Thông tin APK - The Wall Street Journal: Business & Market News

Phiên bản APK
4.11.3.9
Khả năng tương thích với Android
5.1+ (Lollipop)
Lập trình viên
Dow Jones & Company, Inc.